Vrienden van SCHUNCK

De vereniging Vrienden van SCHUNCK bestaat uit een grote groep enthousiaste leden die cultuur en kunst in de breedste zin van het woord ondersteunen en willen bevorderen.

Hadden we in het verleden een structuur met diverse afzonderlijke kunstvormen, hebben we dat recent laten samengaan onder één noemer. Architectuur en Beeldende kunst blijven belangrijk. Muziek, dans & literatuur blijven in ons blikveld. Waar mogelijk ontwikkelen we ook activiteiten in die richting.

Als ambassadeurs van cultureel centrum SCHUNCK organiseren we ook activiteiten samen met en voor SCHUNCK. De relatie met SCHUNCK vinden we zeer belangrijk en waardevol. Bezoek hier de website van SCHUNCK.

De ‘Vrienden’ werken samen met tal van organisaties op het gebied van architectuur, beeldende kunst en cultureel erfgoed in Heerlen, Parkstad en daarbuiten.

Wat we in het verleden organiseerden blijven we doen. Excursies worden druk bezocht, museum en atelierbezoeken ook. Daarnaast schuwen we vanuit de vereniging ook het publieke debat niet. Waar nodig laten we van ons horen. Met het organiseren van lezingen en debatten, bereiken we een breed publiek, in de hele regio.

Onze leden zijn tevreden en beoordelen onze activiteiten positief, niet in de laatste plaats vanwege de goed georganiseerde, leerzame en tevens gezellige ontmoetingen.

Het bestuur van de vereniging ontvangt graag ook jonge leden met nieuwe ideeën voor activiteiten en zet in op samenwerken met professionals zoals architecten, vormgevers, galeriehouders, etc. Achterliggende gedachte is hierbij verjonging, expertise en een vernieuwende kruisbestuiving.

Belangrijkste doelstelling blijft een interessant programma aanbieden voor een zo breed mogelijk publiek. Daarmee zorgen we, samen met onze leden, voor een mooie toekomst met vele activiteiten, verjonging, vernieuwing en vooral veel enthousiasme bij de,

VRIENDEN VAN SCHUNCK