Wie zijn Wij

Bestuur

Gerard Extra

Voorzitter

06 – 29 01 15 88
email

Jelle Aarnoudse

Secretaris / Penningmeester

06 – 53 39 98 41
email

Roos Hulscher

Algemeen bestuurslid

….

Ton van Mastrigt

Algemeen bestuurslid

….

Programmacommissie

De programmacommissie komt regelmatig bij elkaar om in een ontspannen sfeer te bespreken welke activiteiten georganiseerd kunnen worden. Vervolgens wordt de organisatie opgepakt in een werkgroep met een aantal leden van de programmacommissie.

Als een activiteit vorm heeft gekregen, wordt deze met de leden en via deze website gecommuniceerd.

Voor de Peutz Lezingen wordt een werkgroep vanuit de programmacommissie gevormd. Deze zorgt voor het vinden van een geschikte spreker, de organisatie en de communicatie.

Professionals