Vriend worden

Word Lid!

Onze vereniging is multidisciplinair. Elk lid kan deelnemen aan alle activiteiten, in welke kunstvorm dan ook. Meestal zijn de activiteiten gratis voor leden, anders ontvangen de leden een korting op de toegangsprijs.
Het lidmaatschap voor de Vrienden van SCHUNCK kost € 35,00 per jaar.
Om ook jongeren de kans te geven lid te worden betalen leden tot 25 jaar slechts € 25,00 contributie per jaar..

  • Wanneer het lidmaatschap ingaat na 1 juli van een jaar, worden de hierboven  genoemde contributiebedragen gehalveerd. 
  • Meld je makkelijk aan via het aanmeldformulier.
  • Het lidmaatschap gaat in zodra de betaling is ontvangen op onze bankrekening: NL31 SNSB 0924 2821 42 t.n.v. Vrienden van SCHUNCK o.v.v. ‘Contributie [jaartal]’.
  • Leden van de Vrienden van SCHUNCK kunnen korting krijgen bij activiteiten van SCHUNCK.

Professionals

Voor professionals op het gebied van architectuur, beeldende kunst, cultuur of historie bieden wij een professioneel lidmaatschap aan. Professionele leden worden vermeld op onze website en ontvangen andere voordelen. Neem gerust contact op met een van onze bestuursleden, die je daar persoonlijk over kunnen vertellen, of laat een bericht achter via ons contactformulier.

  • Het lidmaatschap gaat in zodra de betaling is ontvangen op onze bankrekening: NL31 SNSB 0924 2821 42 t.n.v. Vrienden van SCHUNCK o.v.v. ‘Contributie [jaartal]’.

Vragen?

Neem dan contact op met:
Secretaris Jelle Aarnoudse
via 06-53 39 98 41 of via secretaris@vriendenvanschunck.nl
of
Voorzitter Gerard Extra
via 06 – 29 01 15 88 of via voorzitter@vriendenvanschunck.nl

Aanmeldformulier

    Lidmaatschap