Rondleiding Slot Schaesberg

Aansluitend aan de algemene ledenvergadering vindt een rondleiding plaats over het project Slot Schaesberg. Historie, archeologie, architectuur en oude ambachten komen samen op deze plek. Voor het herbouwproject zijn enkele decennia uitgetrokken. In de uitvoering wordt een koppeling gemaakt tussen onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke participatie. Het onderwijs is een belangrijke partner. Nieuwe vakmensen worden opgeleid, nieuwe technieken worden ontwikkeld en aangeleerd. 

Het poortgebouw van de kasteelboerderij wordt volgens 17e eeuwse technieken en met materialen van die tijd herbouwd. 

Rijksbouwmeester Adolph Mulder (1856 – 1936) speelt een belangrijke rol in dit project. De tekeningen en foto’s die hij heeft gemaakt rond 1900 van het kasteel en de boerderij zijn van onschatbare waarde voor de uitvoering van de herbouw. Ook wordt bij deze herbouw gekeken naar een vergelijkbaar project in Guédelon (Bourgogne). Hier wordt een kasteel gebouwd uit de tijd van Filips de II van Frankrijk. Ook in Guédelon wordt gezocht naar de materialen en bouwmethoden uit de middeleeuwen. Voor meer informatie over Slot Schaesberg kunt u terecht op https://slotschaesberg.nl/

Geen evenementen gevonden!