ALV in Voormalige Ondergrondse Vakschool

Vandaag hield de ‘Vereniging vrienden van SCHUNCK’ haar jaarlijkse algemene vergadering.

Dit jaar was de voormalige ondergrondse vakschool van de Oranje-Nassau mijn in Heerlen de plaats van samenkomst. Onder leiding van de voorzitter Gerard Extra stemden de leden royaal in met bestuursvoorstellen zoals jaarrekening, begroting en statutenwijziging.

Interessant punt op de agenda was de presentatie door Ad van Maarschalkerweerd van het Kunstwerk de ‘Dirigent’ in Kerkrade, ontworpen door Hub Pasmans en geinspireerd op ’John Cage Organ Foudation’ in Halberstadt’. Zon en wind moeten de samenleving met muziek in beweging brengen.

Kees Werkhoven scoorde met een voordracht over de locatie voor deze vergadering. De voormalige OVS (1948) is een, in Delftse school-achtige stijl, door het Bouwbureau van de Oranje- Nassau mijnen ontworpen bouwwerk dat doet denken aan het oorspronkelijke landbouwkarakter en boerderijen van de streek. De architectuur toont baksteenverbanden die verwijzen naar de steenkoollagen. De Limburgse kunstenaar Gène Eggen (1921-2000) heeft in de ruime klaslokalen mooie wandschilderingen aangebracht die op mijnarbeid en de mijnwerker zijn gebaseerd.