Filmvertoning ‘The Proof of The Pudding’ met Herman Hertzberger

De film met en over Herman Hertzberger: “The Proof Of The Pudding” afgelopen maandag 20 maart 2023 in het Royal Theater trok heel wat bezoekers. Onder de belangstellenden, filmfans, journalisten en vele architecten, waaronder Ingrid en Jules Beckers, Ivo Rosbeek en Jo Coenen.
Peter Pelzer van de Vrienden van SCHUNCK verzorgde de inleiding, en leidde de nazit in de foyer.

Centraal Beheer in Apeldoorn, vanaf de opening tot in de jaren negentig een bedevaartsoord voor iedere architect, werd mooi in beeld gebracht.
Hertzberger zegt het woord ‘mooi’ niet te gebruiken maar gebruikt het wel, op zoek naar betekenis. Het draait in de film om sloop of behoud van een ‘voelbaar’ gebouw, nationaal en internationaal icoon van het ‘structuralisme’. De stad is er trots op. De wisselende eigenaren zitten er mee. Een emotioneel besluitvormingsproces, voor menigeen herkenbaar. De mannen in pakken, de erfgoedorganisaties, de welstandcommissie, de architect die zijn ‘geesteskind’ weer het liefst, tot hèt communicatiecentrum van de stad wil maken en een beetje ongemakkelijk wordt geconfronteerd met zijn eigen verleden.
De film geeft de kijkers een probleem mee naar huis. Wat willen de mensen?
Is het niet beter te slopen en een nieuw gebouw neer te zetten, dat voldoet aan functionele eisen, energiebewust en met een hedendaagse belevingswaarde?

Waar hebben we dat meer gehoord?
De sloop van Peutz-panden, De Eerste Stap, de Kopgebouwen op De Promenade en een moderne bioscoop in het Heerlense.
Bij de nazit in de foyer, werd in een informele sfeer over de documentaire, Heerlen en Herman Hertzberger doorgepraat.

De Vrienden van SCHUNCK werken aan een vervolg.


TITEL
Filmvertoning ‘The Proof Of The Pudding’ met Herman Hertzberger
TYPE ACTIVITEIT
filmvertoning met inleiding en nagesprek
DATUM/ TIJDSTIP
Maandag 20 maart 20.00 uur, Royal Theater / Filmhuis de Spiegel 
KOSTEN
leden € 6,50 / niet-leden € 8,50
INSCHRIJVEN
tickets via Het Filmhuis
DEELNEMERS
maximaal 300 stuks
GEORGANISEERD DOOR
Filmhuis de Spiegel In samenwerking met de Vrienden van Schunck. Marjo Smeding en Peter Pelzer. 
BESCHRIJVING
‘The Proof Of The Pudding’ is een filmvertoning in het Royal Theater van Filmhuis de Spiegel in samenwerking met de Vrienden van Schunck.
De gelauwerde architect Herman Hertzberger is op 90-jarige leeftijd nog altijd actief. Zijn meest iconische gebouw, het Centraal Beheer in Apeldoorn uit 1972, wordt getransformeerd van verlaten kantoorgebouw tot een hedendaagse, duurzame plek voor wonen, werken en recreëren. Hertzberger noemt deze transformatie ‘The Proof Of The Pudding’, omdat zijn structuralistische idealen uit de jaren ‘60 en ‘70 al beoogden dat gebouwen flexibel en duurzaam moesten zijn.
Maar is de huidige tijd nog ontvankelijk voor zijn visie? Wat prevaleert? Winstgevende vierkante meters of ruimte voor mensen? In dit portret leren we Hertzberger kennen als een gedreven, humoristische en bescheiden man wiens visie op wat architectuur betekent voor mens en samenleving nog altijd actueel is. The Proof Of The Pudding is een interessante kijk op een architect die werkt aan het behoud van zijn nalatenschap en zijn idealen.
Peter Pelzer, lid van de Vrienden van Schunck verzorgd de inleiding en het nagesprek van deze documentaire. Peter studeerde bouwkunde aan de HTS in Heerlen en architectonisch en stedenbouwkundig ontwerpen aan de TH in Eindhoven. Hij had samen met 4 compagnons een eigen bureau, maar was ook werkzaam bij het bureau van Jo Coenen, de Open Universiteit Heerlen en de Universiteit Maastricht. 

Geen evenementen gevonden!