Excursie voormalige HTS / Kindcentrum

Datum nog onbekend

Aanmelden via: Secretaris@vriendenvanschunck.nl,
of een kaartje/briefje naar: 
Jelle Aarnoudse
Sint Franciscusweg 49
6416 ET Heerlen 

Contactpersonen:
Wiel Regtop
Ton van Mastrigt


Het oude gebouw is ontworpen door Jos Seelen. Hij was de eerste architect die duidelijk zijn stempel op Heerlen drukte. Seelen wordt wel ‘de grandpère van Heerlens (traditionele) architectuur genoemd. Het oude schoolgebouw heeft een klassiek E-vormig grondplan met risalieten en een forse rondboogvormige ingangspartij. De ramen zijn opgesloten tussen horizontale grijze hardstenen versieringen. De afgeplatte schilddaken zijn bedekt met leien. Een zinken piron staat op de uiteinden van de nokken. De gevels zijn bekleed met onregelmatige blokken Kunrader kalksteen. In de plint is zandsteen gebruikt uit het devoon, een periode die voorafging aan het carboon.

De verbouwing is ontworpen door: Povše & Timmermans architecten ingenieurs bv. We gaat met de vrienden van SCHUNCK het gebouw binnen en buiten bekijken onder leiding van deskundigen. De omgeving van het Bekkerveld en Benzenraderweg heeft op het gebied van waardevolle karakteristieke gebouwen veel te bieden. De in 1964 gebouwde uitbreiding is gesloopt. Deze uitbreding vormde als het ware een geheel met de zogenaamde Boosten driehoek met Brandweerkazerne en nieuwe Mijnschool,   

De school heeft een interessante geschiedenis: Mijnschool 1913-1941, Middelbare Technische School 1941-1957, Hogere Technische School 1957-1998, buitengebruik 1998-2019, reconstructie 2019-2022.

Het oude gebouw heeft nu een volledig nieuw gebruik en biedt onderdak aan: Basisschool Sint Tarcisius, de Catherina school voor speciaal onderwijs, Peuteropvang, Kinderdagverblijf en BSO van Humanitas en het Servicebureau INNOVA.